REGULAMIN IV GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

 

Cel:

Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego wśród lokalnej społeczności. Promocja walorów turystycznych i krajoznawczych gmin Powiatu Nowotomyskiego.

Organizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wraz z Organizatorami biegów wchodzących w skład cyklu Grand Prix.

Patronat Honorowy: Ireneusz Kozecki, Starosta Nowotomyski

Patronat medialny: Przegląd Powiatu Nowotomyskiego, Dzień Nowotomysko – Grodziski, Głos Wielkopolski, naszemiasto.pl, Nasz Dzień Po Dniu.

Miejsce i Terminy Biegów zaliczanych do Grand Prix Powiatu:

• 21.05.2016 godz. 13.00 – VI Dziesiątka Fiedlerowska Bolewice
• 07.08.2016 godz. 13.00 – XXV Bieg Opalińskich Opalenica
• 10.09.2016 godz. 14.00 – VI Chyża Dziesiątka Nowy Tomyśl
• 25.09.2016 godz. 12.00 – XXIX Bieg Zbąskich – X Półmaraton Zbąszyń
• 01.10.2016 godz. 12.00 – VI Lwówecka Dziesiątka – XXXVII Bieg Powstańczy Lwówek
• 15.10.2016 godz. 12.00 – Bieg podsumowujący Bolewice (piknik rodzinny na zakończenie IV Grand Prix Powiatu)

Uczestnictwo:

Do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix zaliczone zostaną osoby powyżej 18 roku życia, które ukończą wszystkie biegi zaliczane do cyklu oraz wezmą udział i ukończą Bieg Finałowy o Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego.

Zasady klasyfikacji:

Klasyfikacja zawodników i zawodniczek prowadzona będzie w kategorii kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych. Kobiety: do 25 lat, 26 - 35 lat oraz powyżej 35 lat. Mężczyźni: do 25 lat, 26 – 35 lat, 36 – 50 lat oraz powyżej 50 lat. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie wszystkich biegów. Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach sporządzać będą ranking Grand Prix. W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności decyduje uzyskanie miejsca w Biegu Finałowym.


Nagrody:

Organizatorzy przewidują puchary dla zwycięzców, medale i koszulki biegowe dla wszystkich, którzy ukończą cykl imprez biegowych oraz nagrody rzeczowe lub bony towarowe.

Postanowienia końcowe:

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych biegów wchodzących w skład IV Grand Prix Powiatu w Otwartych Biegach Ulicznych. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Copyright © by www.biegzbaskich.pl | wykonanie: webps